en

Европа и да създадат по-добри и равни условия за цифрови мрежи и иновативни услуги.

Целта е да се използва пълният потенциал за растеж на дигиталната икономика в ЕС. Дебатът с еврокомисаря Андрюс Ансип, отговарящ за единния цифров пазар, ще започне около 11.30 часа българско време.

Следващи стъпки

Европейският парламент ще отговори на предложението на ЕК с доклад по собствена инициатива, който ще бъде изработен съвместно от няколко парламентарни комисии, в това число комисиите за промишленост, вътрешен пазар, култура и правни въпроси. Единният цифров пазар ще бъде част от дневния ред на срещата на Европейския съвет на 25–26 юни.

Европейската комисия ще започне проучвания и ще внесе законодателните предложения, включени в стратегията, най-късно до края на 2016 г.

Пленарният дебат може да бъде проследен на EP Live и EbS+.

 

Допълнителна информация

 

Пленарната сесия на живо

EbS +

Прессъобщение: Единен цифров пазар – председатели на комисии приветстваха предложението (07.05.2015 г.)

Прессъобщение на ЕК относно единния цифров пазар

В момента има 126  гости и няма потребители и в сайта

Top