Държавна помощ: Комисията опростява правилата за публични инвестиции в пристанища, летища, култура и най-отдалечените региони

dyrvavna pomoshtЕвропейската комисия одобри днес нови правила за държавна помощ, с които някои мерки за публична подкрепа за пристанища, летища, култура

и най-отдалечените региони се освобождават от предварителен контрол на Комисията. Целта е да се улеснят публичните инвестиции, насочени към създаване на работни места и растеж, като в същото време се запази конкуренцията.

Комисар Маргрете Вестегер, която отговаря за политиката в областта на конкуренцията, заяви: „Искаме да гарантираме, че предприятията могат да се конкурират при равни условия на единния пазар — и искаме да направим това по най-ефикасния начин. Правилата на ЕС за държавната помощ са еднакви за всички държави членки. Одобрените днес промени ще спестят на държавите членки време и трудности при инвестиции в пристанища, летища, култура и най-отдалечените региони на ЕС, като същевременно ще запазят конкуренцията. Те също позволяват на Комисията да насочи вниманието си към мерките за държавна помощ, които оказват най-голямо въздействие върху конкуренцията на единния пазар, и да действа „мащабно по важните въпроси и скромно по маловажните“ в полза на всички европейски граждани“.

Повече информация ще намерите в прикаченото съобщение за медиите и информационния документ, както и в интернет на адрес:http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1341_bg.htm и http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-1342_en.htm

В момента има 31  гости и няма потребители и в сайта

Top