Европейската комисия предприема действия за модернизиране на европейската мобилност и транспорт

mobilnost transport 2017Европейската комисия представи днес „Европа в движение“ - пакет от осем инициативи в сферата на мобилността и транспорта, чиято цел е да помогне на този сектор да запази своята

конкурентоспособност в процеса на социално справедлив преход към чиста енергия и цифровизация.

„Европа в движение“ е широкообхватен пакет от инициативи, който ще направи по-безопасно движението по пътищата; ще насърчи използването на по-справедливи системи за пътно таксуване; ще намали емисиите на CO2, замърсяването на въздуха и задръстванията; ще намали бюрокрацията за предприятията; ще помогне в борбата с незаконното наемане на работна ръка и ще осигури подходящи условия за работа и време за почивка на заетите в сектора. Дългосрочните ползи от посочените мерки ще излязат извън рамките на сектора на транспорта чрез насърчаване създаването на работни места, растежа и инвестициите, укрепване на социалната справедливост, разширяване на избора на потребителите и решително извеждане на Европа по пътя към ниски емисии.

Комисарят по въпросите на транспорта Виолета Булц заяви: „ЕС има уникалната възможност да поведе инициативата за модернизиране на автомобилния транспорт не само в Съюза, но също и в световен мащаб. Нашите реформи ще поставят основите за стандартизирани, цифровизирани решения за автомобилния транспорт, по-справедливи социални условия и приложими пазарни правила. Те ще спомогнат за намаляване на социално-икономическите разходи за транспорт, като загубата на време в задръствания, смъртните случаи и тежките наранявания по пътищата, рисковете за здравето от замърсяването и шума, като същевременно ще удовлетворят потребностите на гражданите, предприятията и природата. Общите стандарти и трансграничните услуги ще помогнат и за осъществяването на мултимодалните пътувания в цяла Европа.“

Повече информация ще намерите в прикаченото съобщение за медиите, както и в интернет на адрес: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1460_bg.htm  

В момента има 54  гости и няма потребители и в сайта

Top