Комисията засилва реакцията на ЕС на кибератаки

1кибер атакНа 13 септември, в годишната си реч за състоянието на Съюза, председателят на Комисията Жан-Клод Юнкер заяви: „През последните три години постигнахме напредък в безопасността

на европейците онлайн. Но Европа все още не е добре оборудвана срещу кибератаки.

Ето защо днес Комисията предлага нови инструменти, включително европейска агенция за киберсигурност, които да ни помогнат да се защитим от тези атаки.“

За да осигури на Европа подходящите инструменти за посрещане на кибератаки, Европейската комисия и върховният представител предлагат широк набор от мерки за повишаване на киберсигурността в ЕС. Сред тях е предложението за създаване на нова агенция на ЕС за киберсигурност, която да подпомага държавите членки при посрещането на кибератаки, и за въвеждане на нова европейска схема за сертифициране, която да гарантира, че продуктите и услугите в света на цифровите технологии са безопасни за ползване.

Мария Габриел, комисар по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество, заяви: „Трябва да укрепим доверието на гражданите и предприятията в света на цифровите технологии,особено в момент, когато мащабните кибератаки стават все по-често явление. Искам високи стандарти в областта на киберсигурността, които да се превърнат в новото конкурентно предимство на нашите предприятия.“
Повече информация ще намерите в прикаченото съобщение за медиите, както и в интернет на адрес: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3193_bg.htm

Въпроси и отговори — Състояние на Съюза 2017 г. — киберсигурност: Комисията засилва своята реакция на кибератаки

Информационен документ относно предложенията в областта на киберсигурността

Информационен документ относно Агенцията на ЕС за киберсигурност

Информационен документ относно борбата срещу измамите и подправянето на непарични платежни средства

Документи, приети на 13 септември

В момента има 70  гости и няма потребители и в сайта

Top