Есенна икономическа прогноза 2017 г.: растежът продължава в променящ се политически контекст

1b europe b10924e2b4През тази година икономиката на еврозоната е на път да отбележи най-силния си растеж от десетилетие, като се очаква реалният темп на нарастване на БВП да бъде 2,2 %.

Това е значително повече от прогнозираното през пролетта (1,7 %). Очаква се икономиката на ЕС като цяло също да се представи по-добре от предвиденото, като отбележи силен растеж от 2,3 % през тази година (в сравнение с прогнозирания през пролетта растеж от 1,9 %).

Според публикуваната днес есенна прогноза Европейската комисия очаква растежът в еврозоната и целия ЕС да продължи и през 2018 г. и 2019 г. — съответно 2,1 % и 1,9 % (пролетна прогноза: 2018 г. — 1,8 % в еврозоната и 1,9 % в целия ЕС­).

- Растежът надхвърля прогнозите, но се очаква известно забавяне;

- Безработицата продължава да намалява, но стагнацията се запазва;

- Очаква се умерена инфлация на фона на бавното нарастване на заплатите;

- По-добрите циклични условия са от полза за публичните финанси;

- Рисковете икономическите процеси да се окажат по-благоприятни или по-неблагоприятни са балансирани до голяма степен.

Контекст

Настоящата прогноза се основава на набор от технически предположения относно обменните курсове, лихвените проценти и цените на стоките, актуални към 23 октомври 2017 г. По отношение на всички други входящи данни, включително предположения относно държавните политики, в прогнозата е взета под внимание информацията, налична до 23 октомври 2017 г. включително.

През 2018 г. Европейската комисия ще премине към публикуване на две подробни прогнози (пролетна и есенна) и две междинни прогнози (зимна и лятна) всяка година, вместо да публикува три подробни прогнози през зимата, пролетта и есента, както прави всяка година от 2012 г. насам. Междинните прогнози ще обхващат годишния и тримесечния БВП и инфлацията за текущата и следващите години за всички държави членки и еврозоната, както и агрегирани данни за ЕС.

Повече информация ще намерите в прикаченото съобщение за медиите и информационните документи.

В момента има 38  гости и няма потребители и в сайта

Top