Европейската комисия представя пътна карта за задълбочаване на европейския Икономически и паричен съюз

1euromoneyЕвропейската комисия представя пътна карта за задълбочаване на Икономическия и паричен съюз, включително конкретни стъпки, които да бъдат предприети през

следващите 18 месеца. Общата цел е да се подобри единството, ефективността и демократичната отчетност на европейския Икономически и паричен съюз до 2025г.

Задълбочаването на Икономическия и паричен съюз (ИПС) е средство за постигането на повече работни места, растеж, инвестиции, социална справедливост и макроикономическа стабилност. Единната валута предоставя защита и възможности за европейците, а силната и стабилна еврозона е от съществено значение за държавите, които членуват в нея, и за ЕС като цяло.

В допълнение към пътната карта в днешния пакет са включени четири основни инициативи: предложение за създаване на Европейски валутен фонд; съобщение за възможните функции на бъдещ европейски министър на икономиката и финансите; съобщение относно нови бюджетни инструменти за стабилна еврозона в нормативната уредба на ЕС и предложение за интегриране на съдържанието на Договора за стабилност, координация и управление в правната рамка на Съюза, като се вземе предвид необходимата гъвкавост, заложена в Пакта за стабилност и растеж.

Приложение

В момента има 167  гости и няма потребители и в сайта

Top