Международен конкурс за иновации ВЕКТОР

e2b51346820e21652668575529ae79a9Корпоративен венчър фонд на Росатом съвместно с Фонд на иновационен център Сколково стартират международен конкурс за иновации ВЕКТОР за намиране на проекти и партньори, които ще получат

подкрепа от фондовете на Росатом и Сколково.

Срок за кандидатстване: 15 Януари 2018 г.

Срок за обобщаване на резултатите и избор на победители: 12 март 2018 г.

Допустими участници: развити компании, стартиращи фирми, предприемачи, собственици на фирми, учени, студенти, докторанти, специалисти, екипни и индивидуални участници над 18 г.

Допустими проекти:

Иновативни проекти на следните етапи:

    • експериментално развитие
    • промишлен дизайн
    • стартиращ бизнес
    • действащ бизнес

В следните направления:

3D технологии

Енергийни системи, базирани на

високотемпературна свръхпроводимост

Цифрови платформи
Комплексни енергийни структури Композити
Роботика Чиста вода
Съхраняване на енергия Изкуствен интелект

Предимства за компаниите:

-  Представяне на проекта пред фондове за рисков капитал, корпорации и изследователски институти

-  Менторинг и експертна подкрепа от организаторите и партньорите за тестване и верифициране на пилотно приложение на иновацията в оперативна среда, осигурена от партньорите

-  5 награди от 300 хил. рубли (EUR 4,320) от Росатом и 5 млн. рубли (EUR 71,991) от Иновационен Център Сколково

-  Привличане на инвестиции и фондов капитал от Росатом (отделно от наградата)

Заинтересованите компании и екипи могат да се обърнат към Търговско-промишлена палата - Стара Загора като изпратят кратко резюме на идеята (около половин страница), за да бъде подложена на предварителна оценка, след което ще им бъде изпратен формуляр за кандидатстване. Консултанти, работещи с палатата ще предоставят безплатна консултация на своите членове за разработване на проектната идея за успешно кандидатстване. 

В момента има 139  гости и няма потребители и в сайта

Top