Визова реципрочност: политическите и дипломатическите усилия продължават да дават резултати

1eu visaЕвропейската комисия докладва за напредъка в постигането на пълна визова реципрочност с Канада и САЩ. Тя представи своята оценка за развитието през последните

седем месеца, както и за ефективността на механизма за реципрочност.

Наскоро беше постигната пълна визова реципрочност с Канада, след като от 1 декември 2017 г. бяха премахнати визовите изисквания за всички граждани на България и Румъния.

През последните седем месеца контактите със САЩ на политическо и техническо равнище се засилиха. Комисията води ориентиран към резултатите процес, който е насочен към включването на петте засегнати държави — членки на ЕС (България, Хърватия, Кипър, Полша и Румъния), в Програмата на САЩ за отмяна на визовия режим.  През септември беше проведена среща между Европейската комисия, САЩ и петте засегнати държави членки за обсъждане на техническите въпроси. През следващите месеци, като се започне от срещата на високопоставени служители ЕС—САЩ през февруари, Комисията, в тясно сътрудничество с петте държави членки, ще продължи диалога със САЩ на всички равнища. Това трябва да доведе до засилени и конкретни действия на всички равнища.

В днешния доклад се прави равносметка на ефективността на механизма за визова реципрочност — оценка, която Комисията трябваше да представи на Европейския парламент до 10 януари 2018 г. През последните две години и половина броят на случаите, в които липсва реципрочност, беше намален значително, като САЩ остана единствената трета държава в списъка на държавите с безвизов режим за ЕС, която не предоставя безвизов достъп за гражданите на всички държави — членки на ЕС.

Повече информация ще намерите в прикаченото съобщение за медиите.

В момента има 170  гости и няма потребители и в сайта

Top