Брекзит: Европейската комисия дава указания за водене на преговори за следващия етап от преговорите по член 50

eu flagСлед като на 15 декември Европейският съвет прие насоки, днес Европейската комисия изпрати препоръка до Съвета да започне обсъжданията във

връзка със следващия етап от организираното оттегляне на Обединеното кралство от Европейския съюз. В проекта на указания за водене на преговори се съдържат следните допълнителни подробности относно евентуалните преходни договорености:

·         не следва да се допуска „преференциално избиране“: Обединеното кралство ще продължи да участва в митническия съюз и в единния пазар (във всички четири свободи). Достиженията на правото на Съюза следва да продължат да се прилагат в пълна степен спрямо Обединеното кралство и на неговата територия, все едно че то продължава да бъде държава членка. Всички промени, внесени в достиженията на правото на ЕС през този период, следва автоматично да се прилагат спрямо Обединеното кралство;

·         ще се прилагат всички съществуващи регулаторни, бюджетни, надзорни, съдебни и правоприлагащи инструменти и структури на Съюза, включително компетентността на Съда на Европейския съюз;

·         от 30 март 2019 г. нататък Обединеното кралство ще се счита за трета държава. В резултат на това то повече няма да бъде представено в институциите, агенциите, органите и службите на Съюза;

·         преходният период трябва да бъде ясно определен и точно ограничен във времето. Комисията препоръчва той да приключи най-късно на 31 декември 2020 г.

Следващи стъпки: Съветът по общи въпроси (член 50) ще приеме тези допълнителни указания за водене на преговори относно преходните споразумения през януари 2018 г. по време на българското председателство.

В момента има 97  гости и няма потребители и в сайта

Top