Борба срещу кибернетични заплахи: подписано е споразумение за създаване на Европейски екип за незабавно реагиране при компютърни инциденти (CERT-EU)

cert euПостоянен Европейски екип за незабавно реагиране при компютърни инциденти (CERT-EU) за институциите, органите

и агенциите на ЕС ще започне да действа, въз основа на подписаното вчера междуинституционално споразумение.

Това решение е следствие от успешната работа на CERT-EU като специализирано звено през последните шест години. CERT-EUзасилва защитата срещу кибератаките, които често са насочени срещу институциите, агенциите и органите на ЕС.

Българският комисар, отговарящ за цифровата икономика и общество Мария Габриел коментира: ''Сега всички органи на ЕС могат да разчитат на постоянен работещ екип по компютърна сигурност, който да им помага да реагират ефективно на нарастващия брой съвременни кибернетични заплахи, които засягат и гражданите."

CERT-EU работи в тясно сътрудничество с вътрешните екипи за компютърна сигурност на европейските институции и поддържа връзка с широка мрежа от екипи за незабавно реагиране при компютърни инциденти и фирми, занимаващи се със сигурността на информационните системи във всички държави-членки, като обменя информация за заплахите и начините на справяне с тях. То също си сътрудничи активно със свои колеги в НАТО и със звеното по хибридни заплахи на Европейската служба за външна дейност (EEAS).

Повече информация ще намерите туки на следния линк: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3193_bg.htm

В момента има 152  гости и няма потребители и в сайта

Top