Нова европейска стратегия за справяне с пластмасовите отпадъци

plastmasa otpadaci170118Първата по рода си всеобща европейска стратегия за пластмасите, която беше приета днес, е част от прехода към кръгова икономика. Тя ще опазва околната среда от

замърсяване с пластмаси, като същевременно насърчава растежа и иновациите, превръщайки едно предизвикателство в положителна програма за бъдещето на Европа.

Съществува силен икономически аргумент за преобразяване на начина, по който се проектират, произвеждат, използват и рециклират продуктите в ЕС, и с поемането на водеща роля в този преход ние ще създадем нови възможности за инвестиции и заетост. Съгласно новите планове всички пластмасови опаковки на пазара на ЕС ще бъдат рециклируеми до 2030 г., потреблението на пластмаси за еднократна употреба ще се намали, а преднамерената употреба на пластмасови микрочастици ще бъде ограничена.

В рамките на новата стратегия Европейският съюз ще:

  ·Направи рециклирането рентабилно за предприятията

  ·Намали пластмасовите отпадъци

  ·Спре замърсяването в морето

  ·Даде импулс на инвестициите и иновациите

  ·Стимулира промяна в целия свят

Контекст

На 2 декември 2015 г. Европейската комисия прие амбициозен пакет от мерки за кръговата икономика, част от който са днешните мерки.

Стратегията за пластмасите ще даде съществен принос и за постигане на целите за устойчиво развитие до 2030 г. и целите на Парижкото споразумение относно изменението на климата.

За повече информация отворете прикачения документ.

В момента има 171  гости и няма потребители и в сайта

Top