дискриминационна практика, която не позволява на онлайн клиентите да получават достъп до продукти или услуги и да ги закупуват от уебсайт, установен в друга държава членка.

С новото законодателство ще се премахнат пречките пред електронната търговия посредством избягване на дискриминацията въз основа на гражданството, мястото на пребиваване или мястото на установяване на клиентите.

Новите правила, които са важен аспект от стратегията за единен цифров пазар, ще предотвратят дискриминацията на клиенти и дружества от гледна точка на достъпа до цени и условията на продажба или плащане при купуването на продукти и услуги в друга държава от ЕС.

Регламентът, който ще бъде публикуван в Официален вестник на ЕС преди края на март 2018 г., ще влезе в сила девет месеца след публикуването.

Повече за геоблокирането можете да откриете в прикачените информационни документи.

В момента има 311  гости и няма потребители и в сайта

Top