и социалната политика Зорница Русинова и комисаря по въпросите на заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност Мариан Тейсен във връзка с преразглеждането на Директивата относно командироването на работници:

След интензивни преговори, ние преговарящите от името на Европейския парламент, Съвета и Комисията сме изключително доволни, че успяхме да обсъдим всички въпроси по време на седмия триалог. Постигнахме общо разбиране относно рамката на едно възможно споразумение за преразглеждане на директивата относно командироването на работници. Смятаме, че предложеното пакетно споразумение е балансирано. Възможното споразумение установява принципа на равно заплащане за еднакъв труд на едно и също място, като същевременно осигурява повече правна сигурност както за работниците, така и за работодателите.

Сега ще представим резултатите от нашите преговори в съответните ни институции и ще направим всичко възможно да осигурим необходимите за окончателното приключване мандати.

В момента има 260  гости и няма потребители и в сайта

Top