Мерките ще затвърдят позицията на ЕС като световен лидер в разработването на данъчни закони, пригодени към модерната икономика и цифровата ера.

Днешните предложения са резултат от стремежа на държавите членки да стигнат до постоянни и дългосрочни решения за съразмерни данъчни приходи от онлайн дейностите, за което лидерите на ЕС отправиха спешен призив през октомври 2017 г.

Комисията направи две законодателни предложения, които ще доведат до по-справедливо данъчно облагане на цифровите дейности в ЕС:

    • Първата инициатива има за цел да реформира правилата за корпоративно данъчно облагане, така че печалбите да се отчитат и облагат с данък там, където предприятията имат значително взаимодействие с потребителите посредством цифрови канали.
    • Второто предложение е в отговор на призива на няколко държави членки за временен данък, който да обхваща основните цифрови дейности, които понастоящем общо взето не се облагат с данък в ЕС.

Този пакет представя съгласувания подход на ЕС към създаване на система за облагане на цифровите дейности, който е в подкрепа на цифровия единен пазар и ще послужи за гръбнак на международните разисквания, насочени към глобално разрешаване на въпроса.

За повече информация отворете прикачения документ.

В момента има 222  гости и няма потребители и в сайта

Top