Ниски такси за преводите в евро в целия ЕС и по-прозрачно конвертиране на валута

eu bankЕвропейската комисия внася днес предложение за намаляване на таксите за презгранични плащания в евро за целия ЕС. Съгласно действащите понастоящем правила,

за предприятията и лицата, живеещи в еврозоната няма разлика дали ще извършват операции в собствената си държава или в друга държава членка на еврозоната.

Днешното предложение има за цел да разшири това предимство и до гражданите и предприятията в държавите извън еврозоната. Това ще им позволи да се възползват напълно от предимствата на единния пазар, когато изпращат пари, теглят в брой или плащат в чужбина. Всички вътрешни презгранични плащания в ЕС, извършени в евро извън еврозоната, ще бъдат таксувани (с ниски или нулеви такси) като вътрешни плащания, извършвани в официалната местна валута.

Освен това днес Комисията предлага да се засили прозрачността и конкуренцията в областта на услугите по обмен на валута, когато потребителите купуват стоки или услуги във валута, различна от националната им.

За повече информация отворете прикачения документ.

В момента има 108  гости и няма потребители и в сайта

Top