en

област.

В областта на ИИ Европа разполага с научни изследователи, лаборатории и стартиращи предприятия на световно равнище. ЕС също така има силни позиции в областта на роботиката и е на водещо място в света в областта на транспорта, здравеопазването и производствените сектори, които следва да въведат ИИ, за да останат конкурентоспособни. Силната международна конкуренция обаче изисква координирани действия, за да може ЕС да бъде в авангарда на въвеждането на ИИ.

Комисията предлага подход с три направления:

-        увеличаване на финансовата подкрепа и насърчаване на използването в публичния и частния сектор

-        подготовка за социално-икономическите промени, свързани с ИИ

-        осигуряване на подходяща етична и правна рамка

В съответствие с декларацията за сътрудничество, подписана от 24 държави членки и Норвегия на 10 април 2018г., днес се поставя началото на работата на Комисията и държавите членки по изготвянето на координиран план за ИИ до края на годината. Комисията също така ще продължи да инвестира в ключови инициативи в областта на ИИ, включително в разработването на по-ефективни електронни компоненти и системи (като например чипове, специално разработени за операции на ИИ), компютри на световно равнище, както и водещи проекти в областта на квантовите технологии и “картографирането” на човешкия мозък.

В момента има 59  гости и няма потребители и в сайта

Top