Обновена програма за научни изследвания и иновации: шансът на Европа да очертае облика на бъдещето

1 obnovena EU progКомисията представя своя принос към неформалното обсъждане, което ще се проведе между държавните и правителствените ръководители в София

на 16 май 2018г. относно научните изследвания и иновациите, както и необходимите стъпки за осигуряване на конкурентоспособността на Европа в световен мащаб.

Инвестициите в научни изследвания и иновации са инвестиции в бъдещето на Европа. Те ни помагат да сме конкурентоспособни на световно равнище и да запазим нашия уникален социален модел. Те подобряват ежедневието на милиони хора в Европа и по света и допринасят за разрешаването на някои от най-големите предизвикателства пред обществата и поколенията. В обновената европейска програма за научни изследвания и иновации са представени редица конкретни действия за задълбочаване на европейския иновационен капацитет и осигуряване на траен просперитет.

Комисията приветства решението на председателя на Европейския съвет да насрочи разискване сред ръководителите по въпросите на научните изследвания и иновациите и ги приканва да обсъдят и да дадат стратегическа ориентация на предложените от нея действия, в т. ч. като:

    • гарантират, че нормативната уредба и финансирането спомагат за иновациите;
    • станат лидер в иновациите, създаващи пазари;
    • стартират общоевропейски мисии за научни изследвания и иновации.

За повече информация отворете прикачения документ.

В момента има 112  гости и няма потребители и в сайта

Top