Иновативна седмица на предприемачеството 2018 г. в София

1innoweeksofiq2018 copyНа 14 юни в София Тех Парк ще се проведе "Иновативна седмица на предприемачеството – Финансови инструменти за насърчаване на научните изследвания и иновациите". Събитието е популярна инициатива на Европейската комисия в рамките на Работната програма "Хоризонт 2020", която се провежда със съдействието на Европейската инвестиционна банка и Европейския инвестиционен фонд, и цели подобряване достъпа до финансиране за научни изследвания и иновации.

Конференцията се организира съвместно с Българското председателство на Съвета на ЕС и Министерството на образованието и науката, и ще представи европейските политики за насърчаване и подкрепа на най-ярките новаторски идеи по пътя до превръщането им в печеливш бизнес на световно ниво с помощта на съществуващите финансови инструменти.

В конференцията ще се включи комисарят отговарящ за изследвания, наука и иновации Карлош Моедаш, както и други високопоставени представители на Европейската инвестиционна банка, Европейския инвестиционен фонд, изследователски организации и университети, частни инвестиционни компании, центрове за корпоративни иновации, национални и регионални промоционални банки.

Повече информация можете да намерите в програматана събитието, а регистрация за участие можете да направите до 1 юни на следния линк.

 

На 25 май 2018 г. Общият регламент относно защитата на данните започва да се прилага във всички държави членки на Европейския съюз. Европейската комисия е отговорна за защитата на личните данни. Всички лични данни се обработват от Представителствата на Европейската комисия съгласно Регламент (ЕО) № 45/2001.

В момента има 103  гости и няма потребители и в сайта

Top