програма "Цифрова Европа", каквато ще има за първи път в европейския бюджет по нейно предложение.

С общ бюджет от 9,2 милиарда евро, тя ще подкрепя постигането на резултати и лидерство на Европа в цифровата сфера, превръщайки се в програма на бъдещето, в центъра на която остават гражданите.

"Цифрова Европа ще е от огромна полза за всички европейски компании, малките и средни предприятия и европейците. С нея бележим един нов етап в европейския бюджет.  Програмата е необходима, защото Европа не може повече да си позволи да изостава в цифровото си развитие. Трябва да действаме заедно с целенасочени усилия, които да носят добавена стойност. Европейските граждани и предприятията очакват от нас да им предоставим възможностите, които разкриват цифровите технологии", заяви комисар Габриел.

Тя очерта подробно стратегическите направления, в които ще бъдат инвестирани средствата по програмата. За да възвърне Европа позициите си в областта на суперкомпютрите ще бъдат отделени 2,7 милиарда евро. Амбицията на българския еврокомисар е Европа да се нареди в топ 3 в света със суперкомпютър от световна величина до 2023 година и от още по-ново поколение до 2027 г. Достъпът до мощни суперкомпютри ще подкрепи европейските изследователи и малките и средни предприятия.  На второ място Мария Габриел определи сигурността като следващ приоритет на програмата. В киберсигурността ще бъдат инвестирани около 2 милиарда долара, което ще засили устойчивостта на ЕС на кибератаки и ще допринесе Европа да защитава, координира и инвестира в човешки и технологични ресурси.

Трети приоритет на програма "Цифрова Европа" е изкуственият интелект, за развитието на който ще бъдат насочени 2,45 милиарда евро. Комисарят посочи, че тези средства ще се насърчат научните изследвания и иновации, като същевременно вниманието ще остане върху общественото и икономическото въздействие по въпроси, свързани с етичните и правни въпроси.

Новата цифрова програма ще подкрепя и друг важен за комисар Мария Габриел приоритет – придобиването на цифрови умения за напреднали. 700 милиона евро целева инвестиция ще бъдат предназначени за обучението на така нужните на Европа специалисти по информационни и комуникационни технологии. По този начин се демонстрира и желанието в сърцевината на европейския подход към цифровите технологии да бъде човека.

По отношение на петия приоритет, към който е насочена програмата – цифровизирането на публичната администрация, се предвиждат 1,3 милиарда евро за усъвършенстване на публични услуги, като медицински, образователни, правни и други. Освен всичко друго, програма "Цифрова Европа" ще подкрепя създаването на цифрови иновационни хъбове във всеки регион на Европа, каквато е амбицията на българския еврокомисар. Тези хъбове ще бъдат мястото, осигуряващо на бизнеса и гражданите достъп до стратегическите възможности, предоставяни от цифровите технологии.

"Програмата включва синергии с други програми, но не дублира други средства. Тя е допълнително стратегическо усилие към европейския бюджет, особено в контекст на Брекзит и на равновесието между подкрепата за традиционните политики на ЕС с новите, модерни политики за иновации и растеж, каквато е цифровата политика. Инвестирането в цифровата трансформация на нашето общество и нашата икономика означава да дадем добавена стойност на европейския подход, който не изключва никого", заключи българският еврокомисар Мария Габриел. 

 

Допълнителна информация ще откриете в прикачените документи.

 

В момента има 177  гости и няма потребители и в сайта

Top