Програмата InvestEU в бюджета след 2020г. ще разшири успеха на плана "Юнкер" за растежа и работните места

invest EUВ рамките на следващия дългосрочен бюджет на ЕС за периода 2021—2027г. Комисията предлага да бъде създадена програмата InvestEU, която ще обедини под един покрив финансирането

на ЕС под формата на заеми и гаранции.

InvestEU ще обедини големия брой програми за финансиране, които съществуват понастоящем, и ще разшири успешния модел на Плана за инвестиции за Европа (плана „Юнкер“). С InvestEU Комисията ще даде допълнителен тласък на създаването на работни места, инвестициите и иновациите.

Новата програма ще включва:

1. Фонд InvestEU - Въз основа на успеха на плана „Юнкер“, фондът InvestEU ще продължи да мобилизира публични и частни инвестиции в ЕС, за да способства за преодоляване на все още значителния недостиг на инвестиции в Европа.

2. Консултантски център InvestEU - Въз основа на модела на Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси в Плана за инвестиции, консултантският център InvestEU ще обедини 13 различни консултантски услуги, съществуващи понастоящем, в „обслужване на едно гише“ за помощ за разработване на проекти. Той ще предоставя техническа подкрепа и помощ за подготовката, разработването, структурирането и изпълнението на проекти, включително за изграждане на капацитет.

3. Европейски портал за инвестиционни проекти - Европейският портал за инвестиционни проекти в Плана за инвестиции дава видимост на инвестиционните проекти в целия ЕС и ще продължи да съществува в рамките на програма InvestEU.

За повече информация отворете прикачения документ.

В момента има 145  гости и няма потребители и в сайта

Top