С новата програма „Хоризонт Европа“ ще се надграждат постиженията и успеха на предишната програма за научни изследвания и иновации („Хоризонт 2020“). Тя също така ще помогне за запазване на челните позиции на ЕС в областта на научните изследвания и иновациите.

Програмата „Хоризонт Европа“ ще продължи да бъде двигател на забележителни научни постижения чрез Европейския научноизследователски съвет и стипендиите и обмена по програмата „Мария Склодовска-Кюри“, като с нея ще бъдат въведени и следните основни нови характеристики:

  • ·Европейски научноизследователски съвет, с което да се помогне на ЕС да се превърне във водеща сила при разработването на иновации, с които се създават нови пазари.
  • ·Нови цели в ЕС за научни изследвания и иновации с акцент върху социалните предизвикателства и промишлената конкурентоспособност.
  • ·Увеличаване до максимална степен на потенциала за иновации в рамките на ЕС.
  • ·Повече откритост.
  • ·Ново поколение европейски партньорства и активизирано сътрудничество с други програми на ЕС.

За повече информация отворете прикачения документ.

В момента има 167  гости и няма потребители и в сайта

Top