Европейската комисия и органите за защита на потребителите от ЕС настояват Airbnb да приведе практиките си в съответствие с европейските правила

1unnamed0718Европейската комисия и органите за защита на потребителите от ЕС призовават Airbnb да приведе общите си условия

в съответствие с правилата на ЕС за защита на потребителите и да осигури прозрачност при представянето на

цените.

Настоящото представяне на цените на Airbnb, както и редица клаузи от общите условия не са в съответствие с Директивата за нелоялните търговски практики, Директивата относно неравноправните клаузи в потребителските договори и Регламента относно компетентността по граждански и търговски дела. Ето защо европейските органи за защита на потребителите и Комисията поискаха от Airbnb да направи редица промени.

Дружеството разполага със срок до края на август, за да представи предложенията си. След като Airbnb предложи решения за осигуряване на съответствието с правилата, Комисията и органите за защита на потребителите от ЕС ще анализират предложените промени. Ако те не бъдат счетени за задоволителни, спрямо Airbnb може да бъдат предприети действия за налагане на спазването на законодателството.

За повече информация отворете прикачения документ.

В момента има 132  гости и няма потребители и в сайта

Top