стратегическо партньорство и споразумението за икономическо

партньорство, които ще дадат значителен тласък на двустранните отношения.

Споразумението за икономическо партньорство между ЕС и Япония е най-голямото, договаряно някога от Европейския съюз. С него се създава зона за свободна търговия, която обхваща над 600 милиона души и почти една трета от световния БВП. Със споразумението ще се премахнат по-голямата част от митата на обща стойност 1 млрд. евро, плащани годишно от изнасящите за Япония предприятия от ЕС, както и редица дългогодишни регулаторни пречки.

Що се отнася до защитата на данните, на 17 юли ЕС и Япония приключиха преговорите относно адекватното ниво на защита, резултатите от които ще допълнят споразумението за икономическо партньорство. Те се съгласиха да признаят взаимно системите си за защита на данните като „еквивалентни“, което ще даде възможност за безопасно движение на данни между ЕС и Япония и по този начин ще бъде създадено най-голямото в света пространство на безопасно движение на данни.

Европейският съюз и Япония са партньори съмишленици, които работят заедно както двустранно, така и в рамките на многостранни форуми, като например ООН и Г-7. Със споразумението за стратегическо партньорство отношенията между ЕС и Япония ще се задълбочат и укрепят чрез осигуряване на всеобхватна и обвързваща рамка за засилено сътрудничество.

За повече информация отворете прикачения документ.

В момента има 247  гости и няма потребители и в сайта

Top