en

търговия към предизвикателствата на глобалната икономика.

На заседание в Женева, организирано от Канада по повод реформата на Световната търговска организация (СТО) и предвидено за 20 септември, ЕС ще представи на партньорите си своето виждане за тази реформа, очертано в публикуван днес документ.

Идеите за модернизация са свързани с три ключови области:

    • актуализиране на набора от правила в областта на международната търговия, така че да обхванат днешната глобална икономика;
    • укрепване на ролята на СТО като наблюдател;
    • преодоляване на наблюдавания застой в системата за разрешаване на спорове на СТО.

ЕС вече започна съвместна работа с други партньори на СТО: със САЩ и Япония в рамките на тристранни обсъждания; с Китай в създадената за целта работна група на последната среща на върха между ЕС и Китай; с други партньори — последно на срещата на министрите на търговията на Г-20. През следващите седмици ЕС ще продължи да обсъжда тези първоначални идеи с различни партньори на СТО с цел да изготви конкретни предложения към СТО. Европейският парламент и Съветът ще бъдат подробно информирани за тези обсъждания.

Повече информация ще откриете в прикачения документ.

В момента има 38  гости и няма потребители и в сайта

Top