en

Юнкер и първият заместник-председател Тимерманс в своето писмо за намеренията, придружаващо речта за състоянието на Съюза от 2018 г. на председателя Юнкер, новата стратегия за биоикономиката се вписва в усилията на Комисията за допълнително стимулиране на работните места, растежа и инвестициите. Тя има за цел да подобри и разшири устойчивото използване на възобновяеми източници за преодоляване на глобалните предизвикателства като изменението на климата и устойчивото развитие.

Биоикономиката може да превърне водораслите в гориво, да рециклира пластмаси, да произведе мебели или дрехи от отпадъци, както и да създаде биологични торове от отпадъчни продукти от промишленото производство. Тя има потенциал да създаде 1 милион нови „зелени“ работни места до 2030 г.

Постигането на устойчива кръгова биоикономика изисква съгласувана работа на публичния и частния сектор. С цел да подкрепи това общо усилие, на основата на три ключови цели през 2019г. Комисията ще въведе конкретни мерки, включително:

1. Увеличаване на мащаба и укрепване на секторите, в основата на които стоят биологичните ресурси

2. Бързо внедряване на биоикономически практики в Европа

3. Защита на екосистемата и познаване на ограниченията на биоикономиката що се отнася до околната среда

За повече информация отворете прикачения документ.

Снимка: Pixabay

В момента има 47  гости и няма потребители и в сайта

Top