en

на европейската екосистема от стартиращи предприятия, a някои от най-добрите европейски стартъпи ще се срещнат с инвеститори, медии и създатели на политики.

Сред основните оратори тази година са Мария Габриел — комисар по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество, Симон Шефер — основател и главен изпълнителен директор на Factory, президент на Startup Portugal и бизнес ангел в Европа, и Аня Монрад — вицепрезидент и главен управител в Dell EMC и председател на управителния съвет на Коалицията за умения и работни места в областта на цифровите технологии. Поканени са и министри от шестте страни от Западните Балкани (Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Черна гора, бившата югославска република Македония и Сърбия).

Тази година срещата Startup Europe Summit ще бъде свързана с Програмата в областта на цифровите технологии за Западните Балкани, чието начало бе поставено по-рано тази година от Европейската комисия. Целта на тази инициатива е да подкрепи прехода в региона и да донесе ползи от цифровата трансформация на своите граждани, като спомогне за модернизиране на публичните администрации, за укрепване на киберсигурността, за увеличаване на свързаността и за подобряване на бизнес климата.

Наред с това на конференцията ще можете да се осведомите от експерти от Европейската комисия за напредъка в създаването на политики за цифровия единен пазар и за това какво правим, за да подпомогнем растежа на стартъпите и новите иновативни компании и да съдействаме на МСП да се възползват от цифровата трансформация.

Регистрация за участие се извършва онлайн тук.

В момента има 124  гости и няма потребители и в сайта

Top