en

Европейска комисия: Ръководство за производство на маски и други лични предпазни средства (ЛПС), почистващи препарати за ръце, дезинфектанти за ръце и 3D печат

EKВъв връзка с разпространението на COVID-19 и все по-голямо търсене на маски, дезинфектанти и други предпазни средства на пазара се появиха различни по качество продукти, които могат да бъдат опасни за здравето на потребителите. Това наложи Европейската комисия да издаде насоки за производството им, като документите ще бъдат допълвани на регулярна база, за да се адресират нововъзникнали нужди на икономическите оператори. Целта е да се помогне на производителите и органите за надзор на пазара да гарантират, че горепосочените продукти отговарят на необходимите стандарти за безопасност и са ефективни.

1) маски и други лични предпазни средства (ЛПС): https://ec.europa.eu/docsroom/documents/40521

2) почистващи препарати и дезинфектанти за ръце: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/40523

3) 3D печат: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/40522

При въпроси свързани с Единния пазар или европейското законодателство, не се колебайте да се свържете с Enterprise Europe Network

В момента има 29  гости и няма потребители и в сайта

Top