en

Българската конкурентоспособност: ние ли пълзим или те тичат?

cen dem resДнес, 27 май 2015 г., Центърът за изследване на демокрацията представи резултатите за България в Годишника на световната конкурентоспособност 2015 на Института за развитие на управлението, Швейцария (Institute for Management Development - IMD).

Профилът на българската конкурентоспособност (фигура 1), показва, че основните показатели не са претърпели съществени промени не само в сравнение с 2015, но и с нивата от 2010 г. През 2015 г. България заема 55-о място от 61 икономики, докато през изминалата 2014 г. се е класирала на 56-o. България остава сред най- неконкурентоспособните държави, като с по-ниски показатели в Европа са единствено Хърватия и Украйна. Страната остава далеч от най-доброто си постижение - 38-мо място през 2009 г. - признак, че българските правителствени и бизнес лидери все още не съумяват да дефинират и проведат последователни политики, съобразени с националните интереси, нужди и конкурентни предимства на регионите, която да се основава на дългосрочна стратегия за развитие на конкурентоспособното. Основните предимства на българската икономика остават свързани с ниските цени, което прави страната уязвима на промени в межуднародната конюктура.

Очаквано, банковата криза от 2014 и високите държавни разходи оказват негативно влияние и отслабват конкуретната позиция на страната. В същото време нивото на безработица остава високо, въпреки лекото понижение. Дългосрочните фактори за конкурентоспособност - опазване на околната среда, образование, цялостна инфраструктура и здравеопазване, както и индикаторите за ефективност на бизнес процесите като ниво на производителност и качество на управленските практики, са сред най-ниско оценените и продължават да стоят като сериозно предизвикателство.

Българската конкурентоспособност се намира в стагнация и на практика през първите 8 години от членството си в ЕС държавата не е съумяла да скъси дистанцията с останалите страни от Източна Европа. Като основни предизвикателства пред страната през 2015 г. продължават да стоят оптимизирането на работата на публичната администрация, справянето с енергийната бедност, както и борбата с корупцията. Сред факторите, които подобряват общата конкурентоспособност на България си заслужава да се отбележи ръстът на разходите на бизнеса за наука и иновации.

konk sp

В момента има 143  гости и няма потребители и в сайта

Top