Проверка за пригодност във връзка с ендокринните нарушители - проучване на дискусионната група за МСП

Обхват и цели

Ендокринните нарушители са химични вещества, които пречат на нормалното функциониране на хормоните (ендокринната система) и по този начин оказват отрицателно въздействие върху здравето на хората или животните. Те могат да са със синтетичен или естествен произход. Източниците на експозиция на ендокринни нарушители могат да бъдат различни, например остатъчни пестициди в нашата храна или други видове продукти, използвани или присъстващи в нашето ежедневие.

В своето съобщение „Към всеобхватна рамка на Европейския съюз относно ендокринните нарушители“, прието на 7 ноември 2018 г., Европейската комисия потвърди ангажимента си да защитава гражданите на ЕС и околната среда от ендокринни нарушители чрез свеждане до минимум на експозицията на хората и дивата флора и фауна на тези вещества. В съобщението е набелязан изчерпателен набор от действия, включително хоризонтална проверка за пригодност на съответното законодателство.

Законодателството на ЕС за регулиране на химикалите е разработвано в различни периоди, като в някои случаи е преследвало различни цели. Така се е стигнало до наличието на различни подходи към въпросите, свързани с регулирането на ендокринните нарушители в зависимост от сектора, като възниква въпросът дали правната уредба на ЕС относно ендокринните нарушители е достатъчно съгласувана. Целта на проверката за пригодност е да се анализира съгласуваността на различните регулаторни подходи към оценяването и управлението на ендокринните нарушители и да се прецени дали законодателството постига целите си да защитава човешкото здраве и околната среда. Резултатът от проверката за пригодност ще бъде взет предвид при евентуални подобрения на регулаторната рамка за ендокринните нарушители. Повече информация е достъпна в публикуваната пътна карта.

Консултацията със заинтересованите страни е важен елемент от проверката за пригодност. Нейната цел е да бъдат събрани мненията на широк кръг групи на заинтересованите страни, както и на граждани, за да се гарантира, че при оценката се вземат предвид вижданията на всички заинтересовани лица.

Целите на настоящото проучване са:

    • Да се установят правни несъответствия и техните последици за малките дружества
    • Да се преразгледа ефективността на процедурите за оценяване и управление на риска
    • Да се открият възможности за подобряване.

 

Краен срок за изпращане на попълнени анкети - 09.03.2020 г.

Попълнената анкета можете да изпратите на: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Анкетата можете да свалите тук