en

БТПП бе домакин на традиционната среща на Евроклуба по повод поемането на Председателството на Съвета на ЕС от Република Словакия

bcci nadpisЕвроклубът към БТПП приветства Председателството на Съвета на ЕС от Република Словакия по време на регулярната си среща, която тази година се проведе на 06.07.2016г. в сградата на Палатата. Евроклубът към БТПП традиционно се събира по случай смяната на ротационното председателство на Съвета на ЕС на всеки шест месеца.

Събитието е организирано от Enterprise Europe Network – най-голямата мрежа в подкрепа на бизнеса. 

Темите, засегнати по време на събитието, предизвикаха голям интерес от страна на участниците, като над 100 представители на държавната администрация, заместник министри, посланици, търговски представители на страните- членки, бизнес представители и медии се запознаха с постигнатите резултати по време на Председателството на Съвета на ЕС от Кралство Нидерландия, както и с амбициозните  приоритети на Словашкото Председателство.

Проф. Ингрид Шикова, председател на Евроклуба, и г-н Цветан Симеонов, председател на БТПП, отправиха приветствие към гостите на събитието. При откриването на срещата, г-н Симеонов  представи интригуващи данни от наскоро проведената сред членовете на  БТПП анкета по актуалната тема  „BREXIT“. Едно от основните заключения бе, че бизнесът вижда необходимост от промени в рамките на ЕС, тъй като отделянето на Великобритания ще доведе до негативни последици за търговските отношения и промени в паричните потоци към България.

Г-н Питър ван Флит, заместник-ръководител на мисията на Кралство Нидерландия в България, представи постигнатите резултати по време на холандското председателство на Съвета на ЕС, като посочи, че през изминалите шест месеца Председателството е акцентирало на иновациите, прагматизма и прозрачността, постигайки сериозни успехи по отношение на растежа на вътрешния пазар, финансовата стабилност , справянето с безработицата и миграционната криза. Г-н Питър ван Флит изказа признателност на българското правителство за партньорството и конструктивната подкрепа.

Н. Пр. г-н Мариан Якубоци, извънреден и пълномощен посланик на Република Словакия в България, представи приоритетите на словашкото председателство на Съвета на ЕС, като увери участниците, че през следващите шест месеца ще бъдат положени сериозни усилия за справяне с основни предизвикателства като: миграционната криза, тероризма, конфликтите в съседни на ЕС територии, укрепване на Еврозоната и справяне с казуса „BREXIT“. Председателството ще акцентира върху засилване на Европейската икономика и единния пазар, постигане на устойчивост при управлението на миграционните процеси, гарантирането на стабилни финанси и поддържане на търговията и външните отношения.

Актуалната икономическа тема беше представена от г-н Кристофор Павлов, главен икономист в Уникредит Булбанк, който запозна присъстващите с необходимостта от стабилна фискална политика, която да помогне на българските политици да компенсират негативните ефекти от „BREXIT“. Г-н Павлов подчерта, че въпреки че Великобритания е сред десетте основни експортни дестинации за България, нейното излизане от ЕС ще окаже повече негативни ефекти върху икономиките на Унгария и Чешката република. В случай че българското правителството се ориентира към фискална политика, подкрепяща икономическия растеж, нивото на БВП за страната ще съответства на предвидените преди „BREXIT“ нива.

Г-жа Аглика Събева-Цветанова, съветник по икономически въпроси и европейски семестър към Представителството на Европейската комисия в България, представи основните градивни елементи на координацията на икономическите политики. Представени бяха и специфичните препоръки за България за периода 2016-2017 г. по отношение на финансови пазари, социални услуги и заетост, здравеопазване и бизнес среда.

We have 39 guests and no members online

Top