en

Отворена е процедура за набиране на проектни предложения по Норвежкия финансов механизъм

innovation norway 300x300Втората процедура за набиране на проектни предложения по фокусна област „Технологии на благосъстоянието“ в рамките на програма „Развитие на бизнеса, иновациите и подкрепа на МСП“ е отворена.

Програмата ще допринесе за постигане на общите цели за намаляване на икономическите и социалните различия в Европейското икономическо пространство и укрепването на двустранните отношенията между Норвегия и държавите – бенефициенти. Програмата има за цел да увеличи създаването на стойност и устойчив растеж. Очакваният резултат от проектите, предмет на финансиране по настоящата процедура, е повишена конкурентоспособност под формата на ръст на оборота и нетната оперативна печалба.

 

Целевата група са български предприятия от частния сектор (малки и средни предприятия и големи компании).

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 12 май 2021г., 13:00ч. българско време.

Програмата се стреми също така да стимулира и развива сътрудничество на проектно ниво между компании / организации от България и Норвегия.

За повече информация, моля посетете интернет страницата на програмата .

https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/news/news-list/new-welfare-technology-calls-in-bulgaria/

Ако имате нужда от консултация по повод идентифициране на нови възможности за финансиране на Вашите иновативни идеи и проекти, както и намиране на точните международни партньори, може да получите съдействие от експертите на Enterprise Europe Network. Мрежата предлага безплатни услуги за МСП. За повече информация, моля свържете се с най-близкия до Вас офис.

В момента има 10  гости и няма потребители и в сайта

Top