en

Европейски корпус за солидарност: над 138 милиона евро в подкрепа на доброволческите дейности през 2022 г.

eu banknЕвропейската комисия публикува днес покана за представяне на предложения за 2022 г. по линия на Европейския корпус за солидарност. Европейският корпус за солидарност е програма на ЕС за млади хора, които желаят да участват в дейности за солидарност в различни области — от подпомагане на хора в неравностойно положение до принос към действия в областите на здравето и околната среда в целия ЕС и извън него. С тази покана се въвежда и възможността участниците да се включват в операции за хуманитарна помощ по целия свят, за да се развива солидарността между организациите и доброволците в държавите от ЕС и хората и общностите извън Съюза. Това ново направление за международни проекти се нарича Европейски доброволчески корпус за хуманитарна помощ.

 

С поканата се предоставят почти 139 милиона евро, с което се допринася за създаването на повече възможности за младите хора да проявят солидарност по време на Европейската година на младежта 2022 г. С тези средства ще се финансират доброволчески дейности, ръководени от млади хора проекти за солидарност, екипи във високоприоритетни области, предназначени да насърчават здравословния начин на живот и опазването на културното наследство, както и Европейския доброволчески корпус за хуманитарна помощ. Общият бюджет на програмата „Европейски корпус за солидарност“ за периода 2021—2027 г. е 1 милиард евро. През седемгодишния си период на действие тази програма на ЕС ще даде възможност на най-малко 270 000 младежи да се включат в действия за солидарност.

Повече информация ще намерите в документа тук.

В момента има 63  гости и няма потребители и в сайта

Top