en

Проведе се традиционната среща на Евроклуба към БТПП

luxemburgСрещата бе организирана по повод поемане председателството на Съвета на ЕС от Великото Херцогство Люксембург. Евроклубът при БТПП отбеляза традиционната си среща по случай поемането на ротационното председателство на Съвета на ЕС

от Великото Херцогство Люксембург на 1 юли 2015 г. Г-н Цветан Симеонов, председател на БТПП, откри срещата и поздрави присъстващите, сред които бяха посланици и търговски представители на страните-членки на ЕС, представители на правителството, бизнес средите, неправителствения сектор, Представителството на Европейската комисия в България, журналисти и членове на Управителния съвет на БТПП.

Г-жа Ингрид Шикова, председател на Евроклуба, отправи приветствие към участниците и поздравления към изминалото Латвийското председателство, което постигна множество успехи, въпреки някои сътресения, като миграционния натиск, терористичните заплахи и икономическата нестабилност в съседни държави. Представени бяха постигнатите от Латвийското председателство резултати и напредъка по отношение стимулирането на конкурентоспособността на ЕС, създаването на Енергиен съюз, Дигитална Европа, плана за инвестиции и растеж „Юнкер“ и други. Г-жа Шикова подчерта, че въпреки трудните моменти Латвия заслужава да бъде приветствана, тъй като доказа, че и малките страни могат да постигнат добри резултати по време на председателството и България може да почерпи опит.

Н.Пр. Г-н Жан Фалц, Посланик на Люксембург, представи приоритетите на застъпващото председателство на Съвета на ЕС, сред които са: засилване на присъствието на ЕС на глобалния пазар, развитие на европейското изследователско пространство и стимулиране на иновациите, преминаване към зелена икономика и устойчиво развитие, борба срещу безработицата, тероризма, трафика на хора и миграционните проблеми. Няма да бъдат пренебрегнати и усилията в социалната сфера, които са жизнено важни за развитието и напредъка на ЕС.

Посланикът подчерта, че оценява председателството на Съвета на ЕС като възможност за Люксембург да докаже обвързаността си с Европейски съюз и капацитета си да обединява и да бъде добър медиатор.

Повече информация за приоритетите на люксембургското председателство на ЕС може да намерите: ТУК

В момента има 76  гости и няма потребители и в сайта

Top