en

ФОРМА ЗА ИСКАНЕ НА АДРЕС - технологично коопериране

 1. Код на оферта*
  (Моля, копирайте, а не преписвайте)
  Моля, попълнете полето!
 2. Фирма*
  (наименование на компания, организация, юридически статут)
  Моля, попълнете полето!
 3. Лице за контакти*
  (Име, фамилия)
  Моля, попълнете полето!
 4. Длъжност
  (на лицето за контакти)
  Invalid Input
 5. Област*
  Моля, попълнете полето!
 6. Invalid Input
 7. Invalid Input
 8. Invalid Input
 9. Invalid Input
 10. Invalid Input
 11. Invalid Input
 12. Invalid Input
 13. *
  Моля, попълнете полето!
 14. Адрес*
  (код на населено място, гр./с., ул. №)
  Моля, попълнете полето!
 15. Телефон*
  (код, номер на лицето за контакти)
  Моля, попълнете полето!
 16. Мобилен телефон*
  (код, номер на лицето за контакти)
  Моля, попълнете полето!
 17. E-mail*
  Моля, попълнете полето!
 18. Уеб сайт
  Invalid Input
 19. Представяне на фирмата/организацията*
  Опишете предмета на дейност и факти, които смятате за важни, напр. експертиза, технологии, интелектуална собственост, сертификации, партньори,отличия, членства и пр.
  Моля, попълнете полето!
 20. Представяне на технологията, което търсите/предлагате*
  Опишете технологията, която търсите/предлагате - общи технически характеристики, иновативност, предимства.
  Моля, попълнете полето!
 21. Представяне на типа сътрудничество, което търсите*
  Опишете вида насрещно сътрудничество, което предлагате, отговарящо на запитването в офертата. Прочетете внимателно какво се търси/предлага, за да се представите като подходящ бизнес партньор.
  Моля, попълнете полето!
 22. Въпросите, отбелязани със * са задължителни!
 23. Ако желаете да приложите файлове, моля изпратите ги заедно с попълнената форма.
  (Само формат jpg, gif, png, jpeg, pdf, doc, docx, xls and xlsx), максимален размер: 4MB
  Invalid Input
 24. За съдействие и повече информация можете да се обърнете към локaлния EEN партньор
Как работи системата за получаване на адреси на публикувани оферти
Стъпка 1 Клиентът разглежда пълния текст на предложението
Стъпка 2 Клиентът попълваФормата за искане на адрес с данни за фирмата/организацията си и описание на ролята, която може да изпълнява в проекта.
Стъпка 3 Клиентът изпраща попълненатаФормата за искане на адрес на EEN организацията в неговия регион.
Стъпка 4 EEN организацията в региона на Клиента изпраща попълненатаФорма за искане на адрес на чуждестранната EEN организация, публикувала запитването и иска адреса.
Стъпка 5 Чуждестранната EEN организация изпраща полученатаФорма за искане на адрес на своя клиент, който разглежда информацията и информира EEN организацията в своя регион, че проява интерес и позволява адресът му да бъде предоставен, като е възможно да поиска повече информация преди това или отказва контакт поради липса на интерес.
Стъпка 6 Чуждестранната EEN организация предоставя адреса на българската EEN организация, поискала адреса, като е възможно да поиска повече информация от мето на клиента си или информира за незаинтересованост/отказ на своя клиент.
Стъпка 7 EEN организацията в региона на Клиента изпраща адреса на Клиента/иска допълнителна информация или ги информира за отказ.
Защо системата за получаване на адреси работи така
 • EEN са информационни посредници от двете страни на всеки етап на установяване на бизнес контакти
 • EEN организацията гарантират действителността и истинността на бизнес запитванията
 • EEN организацията познават своите клиенти и могат да предоставят референции, ако е необходими
 • EEN организацията съдейства при забавяне или пречки в обмена на информация
 • EEN организацията дават съвети на Клиента, искащи адреси как да се представят най-добре
 • EEN организацията може да потърси за Клиента и други подходящи запитвания според интересите
 • EEN организацията предоставят консултации на всеки етап на бизнес кооперирането, ако Клиентът желае.
ОБЩИ УСЛОВИЯ за получаване на адреси от базата на Enterprise Europe Network (EEN)
 1. Предоставянето на адреси от базата на EEN на Клиенти (фирма/организация, работеща в географския район на EEN партньор) и Абонати (фирма/организация, получаваща информация от EEN партньор на абонаментен принцип) на EEN е безплатно.
 2. Преди да попълни Формата за искане на адрес, Клиентът се е запознал с пълния текст на офертата, публикувана в базата на EEN.
 3. Клиентът се съгласява (изпратена попълнена форма с електронна поща или чрез EEN уеб сайта означава, че Клиентът/Абонатът е запознат с Общите условия за получаване на адреси от базата на Enterprise Europe Network и ги приема) да работи само с една EEN организация в България във връзка с искането на адреси от базата на Enterprise Europe Network. Ако Клиентът желае да работи с друга EEN организация, локализирана в различен географки регион от този на Клиента, уведомява за това местната EEN организация.
 4. Клиентът носи отговорност за достоверността, валидността и актуалността на предоставената информация.
 5. Клиентът е в състояние да предостави повече информация в подкрепа на вече попълнената, ако фирмата/организацията, предоставила офертата поиска това.
 6. Клиентът се съгласява попълнените данни да бъдат предоставени на EEN, публикувал офертата и на фирмата/организацията, предоставила офертата.
 7. Клиентът, поискал адрес от EEN базата, ще осъществи контакт с фирмата/организацията, предоставила офертата, възможно най-скоро след като получи адреса.
 8. Клиентът се съгласява да информира EEN за хода на кооперирането с фирмата/организацията, предоставила офертата, дори в случай, че няма никакво развитие.
 9. В случай, че Клиентът постигне споразумение за съвместна дейност с фирмата/организацията, предоставила офертата, се съгласява да подпише Декларация, че този контакт е осъществен със съдействието на EEN. Декларацията е темплейтна форма, която EEN организацията изпраща на Клиента. В този случай EEN организацията не може да иска конфиденциална информация във връзка с постигнатото споразумение. Подписването на Декларация се използва само с отчетни цели за дейността на Enterprise Europe Network.

В момента има 22  гости и няма потребители и в сайта

Top