en

Commercial and production cooperation profile

 1. Моля, попълнете информацията на английски

  Contact information

 2. Company*
  (наименование на компания, организация, юридически статут)
  Моля, попълнете полето!
 3. Contact person*
  (Име, фамилия)
  Моля, попълнете полето!
 4. District*
  Моля, попълнете полето!
 5. EEN Organization
  Invalid Input
 6. EEN Organization
  Invalid Input
 7. EEN Organization
  Invalid Input
 8. EEN Organization
  Invalid Input
 9. EEN Organization
  Invalid Input
 10. EEN Organization
  Invalid Input
 11. EEN Organization
  Invalid Input
 12. EEN Organization *
  Моля, попълнете полето!
 13. Address*
  (код на населено място, гр./с., ул. №)
  Моля, попълнете полето!
 14. Tel. *
  (код, номер на лицето за контакти)
  Моля, попълнете полето!
 15. Mobile*
  (код, номер на лицето за контакти)
  Моля, попълнете полето!
 16. E-mail *
  Моля, попълнете полето!
 17. Web site *
  Моля, попълнете полето!
 18. Communication languages preferred *
  Моля, попълнете полето!
 19. Company information

 20. Field of activity*
  Моля, попълнете полето!
 21. Year of establishment*
  Моля, попълнете полето!
 22. Markets, main clients, suppliers*
  (пазари, на които фирмата продава; основни важни клиенти и доставчици, ако е приложимо)
  Моля, попълнете полето!
 23. Certificates
  (ако е приложимо)
  Invalid Input
 24. Achievements
  (награди, отличия, други постижения)
  Invalid Input
 25. Intellectual property rights
  (патенти, търговски марки и пр.)
  Моля, попълнете полето!
 26. Other important information
  (ако е приложимо)
  Invalid Input
 27. Offer/request data

 28. Detailed description of the products/services*
  (Подробно описание, на продуктите/услугите, които се търсят/предлагат)
  Моля, попълнете полето!
 29. Advantages and innovations
  Предимства, иновативни аспекти на продуктите/услугите
  Invalid Input
 30. Type of business cooperation sought*
  Търсен вид бизнес сътрудничество
  Моля, попълнете полето!
 31. Requirements towards partners sought

 32. Field of activity of the partners sought*
  (производители, дистрибутори, вносители на какви продукти/услуги)
  Моля, попълнете полето!
 33. Role of the partners sought in the business cooperation*
  (купувач, продавач, дистрибутор, подизпълнител и пр.)
  Моля, попълнете полето!
 34. Countries preferred*
  Моля, попълнете полето!
 35. Specific requirements towards partners sought
  (напр. опит, дистрибуторски мрежи, сертификации, персонал и пр.)
  Invalid Input
 36. Въпросите, отбелязани със * са задължителни!
 37. Ако желаете да приложите файлове, моля изпратите ги заедно с попълнената форма.
  (Само формат jpg, gif, png, jpeg, pdf, doc, docx, xls and xlsx), максимален размер: 4MB
  Invalid Input
 38. За съдействие и повече информация можете да се обърнете към локaлния EEN партньор
Как работи системата за получаване на адреси на публикувани оферти
Стъпка 1 Клиентът разглежда пълния текст на предложението
Стъпка 2 Клиентът попълваФормата за искане на адрес с данни за фирмата/организацията си и описание на ролята, която може да изпълнява в проекта.
Стъпка 3 Клиентът изпраща попълненатаФормата за искане на адрес на EEN организацията в неговия регион.
Стъпка 4 EEN организацията в региона на Клиента изпраща попълненатаФорма за искане на адрес на чуждестранната EEN организация, публикувала запитването и иска адреса.
Стъпка 5 Чуждестранната EEN организация изпраща полученатаФорма за искане на адрес на своя клиент, който разглежда информацията и информира EEN организацията в своя регион, че проява интерес и позволява адресът му да бъде предоставен, като е възможно да поиска повече информация преди това или отказва контакт поради липса на интерес.
Стъпка 6 Чуждестранната EEN организация предоставя адреса на българската EEN организация, поискала адреса, като е възможно да поиска повече информация от мето на клиента си или информира за незаинтересованост/отказ на своя клиент.
Стъпка 7 EEN организацията в региона на Клиента изпраща адреса на Клиента/иска допълнителна информация или ги информира за отказ.
Защо системата за получаване на адреси работи така
 • EEN са информационни посредници от двете страни на всеки етап на установяване на бизнес контакти
 • EEN организацията гарантират действителността и истинността на бизнес запитванията
 • EEN организацията познават своите клиенти и могат да предоставят референции, ако е необходими
 • EEN организацията съдейства при забавяне или пречки в обмена на информация
 • EEN организацията дават съвети на Клиента, искащи адреси как да се представят най-добре
 • EEN организацията може да потърси за Клиента и други подходящи запитвания според интересите
 • EEN организацията предоставят консултации на всеки етап на бизнес кооперирането, ако Клиентът желае.
ОБЩИ УСЛОВИЯ за получаване на адреси от базата на Enterprise Europe Network (EEN)
 1. Предоставянето на адреси от базата на EEN на Клиенти (фирма/организация, работеща в географския район на EEN партньор) и Абонати (Фирма/организация, получаваща информация от EEN партньор на абонаментен принцип) на EEN е безплатно.
 2. Преди да попълни Формата за искане на адрес, Клиентът се е запознал с пълния текст на офертата, публикувана в базата на EEN.
 3. Клиентът се съгласява (изпратена попълнена форма с електронна поща или чрез EEN уеб сайта означава, че Клиентът/Абонатът е запознат с Общите условия за получаване на адреси от базата на Enterprise Europe Network и ги приема) да работи само с една EEN организация в България във връзка с искането на адреси от базата на Enterprise Europe Network. Ако Клиентът желае да работи с друга EEN организация, локализирана в различен географки регион от този на Клиента, уведомява за това местната EEN организация.
 4. Клиентът носи отговорност за достоверността, валидността и актуалността на предоставената информация.
 5. Клиентът е в състояние да предостави повече информация в подкрепа на вече попълнената, ако фирмата/организацията, предоставила офертата поиска това.
 6. Клиентът се съгласява попълнените данни да бъдат предоставени на EEN, публикувал офертата и на фирмата/организацията, предоставила офертата.
 7. Клиентът, поискал адрес от EEN базата, ще осъществи контакт с фирмата/организацията, предоставила офертата, възможно най-скоро след като получи адреса.
 8. Клиентът се съгласява да информира EEN за хода на кооперирането с фирмата/организацията, предоставила офертата, дори в случай, че няма никакво развитие.
 9. В случай, че Клиентът постигне споразумение за съвместна дейност с фирмата/организацията, предоставила офертата, се съгласява да подпише Декларация, че този контакт е осъществен със съдействието на EEN. Декларацията е темплейтна форма, която EEN организацията изпраща на Клиента. В този случай EEN организацията не може да иска конфиденциална информация във връзка с постигнатото споразумение. Подписването на Декларация се използва само с отчетни цели за дейността на Enterprise Europe Network.

В момента има 24  гости и няма потребители и в сайта

Top