en

Enterprise Europe Network

 

Европейската мрежа в подкрепа на бизнеса Enterprise EuropeNetwork е създадена от Главна Дирекция Вътрешен пазар, индустрия, предприемачество и МСП на Европейската комисия като един от основните инструменти за изпълнение на политиките за подкрепа на малките и средните предприятия.

EnterpriseEurope Networkсе управлява от базираната в Брюксел Изпълнителна агенция за малки и средни предприятия.

Enterprise Europe Network е съфинансирана по програма COSME, а Improve и KAM - по програма Хоризонт 2020.

В Enterprise EuropeNetwork участват над 680 организации от

    • Страните членки на ЕС
    • Страните от Европейското икономическо пространство
    • Трети страни от цял свят

Можете да видите кои организации участват в мрежата на този линк. Това ще ви ориентира в кои страни има партньори, с които може да ви съдейства за бизнес коопериране или да отговори на въпроси, свързани с бизнес рамката в тях.

Организациите в Enterprise Europe Network работят в мрежа като създават в обща база данни профили за бизнес, технологично и проектно коопериране, търсят активно партньори и отговарят на въпроси на свои клиенти в интранет форуми, организират съвместни бизнес мисии и В2В събития.

В момента има 35  гости и няма потребители и в сайта

Top