Публикации

Бизнес Панорама - издание на EEN Сандански

Мостове към Европа - издание на EEN Русе

Бюлетин - EEN Добрич

Бизнес панорама - EEN Ямбол

Бизнес паралели - ЕЕN Пловдив

Европейски новини - ЕEN Враца 

Вести - EEN АРК Консултинг 

Биснес предавател на EEN БСК

Европейски бизнес EEN БТПП София

Бюлетин на ГиС-ТЦ

Доклад Иновации.бг 2015