en

За нас

 

Българската мрежа в подкрепа на бизнеса е част от EnterpriseEuropeNetwork.

Целта на мрежата е да съдейства на българския бизнес и на изследователски организации за повишаване на конкурентоспособността им и за достъп до европейски и световни пазари чрез предоставяне на интегрирани услуги за бизнес коопериране и иновации.

Свържете се с нас

карта

 

ПОРТФОЛИО ОТ УСЛУГИ

Бизнес коопериране

  • Предоставяне на контакти от офертни бюлетини за търговско и производствено, технологично и проектно коопериране
  • Публикуване на профил за търсене на партньори за търговско и производствено, технологично и проектно коопериране
  • Участие в В2В събития, бизнес мисии

Финансиране

  • достъп до финансиране
  • участие в Хоризонт 2020
  • оценка на иновативния капацитет от сертифициран експерт на ImproveAcademy
  • съдействие за изпълнение на проекти в рамките на програма H2020 SMEINST - КАМ услуги

Информация, консултации и обучения

  • Достъп до финансиране
  • Хоризонт 2020
  • Бизнес одит
  • Технологичен одит
  • Управление на иновации
  • Одит на иновативния капацитет Improve
  • KAM услуги при изпълнение на H2020 SMEINST проекти
  • Интелектуална собственост
  • Достъп до пазари
  • Нормативна уредба, стандартизация, сертификация
  • CE-маркиране
  • Регламента REACH
  • Енергийна ефективност и ВЕИ
  • Екология
  • Здраве и безопасност при работа
  • Подобряване на управленския капацитет
  • Коопериране с клъстери
  • Абонамент за текущо информиране

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

Проучване на мнението на целеви групи в рамките на обществени консултации на Европейската комисия, свързани с предстояща промяна на нормативна уредба на европейско ниво и оценка на въздействието върху заинтересовани страни.

ИМАТЕ НУЖДА ОТ НАШИТЕ УСЛУГИ?

Ако да научите повече за нашите услугите и да прецените как да се възползвате от тях, кликнете тук и попълнете Заявка за среща. Ние ще се свържем с вас, за да определим удобно за вас време за среща, ще ви посетим, ще се запознаем с бизнеса и потребностите ви, ще представим услугите си с акцент върху тези, които представляват интерес за вас и ще направим план за индивидуално съдействие.

Ако желаете съвети и информация по някоя от темите, в които предоставяме консултация, кликнете тук и попълнете Заявка за консултация.

В момента има 101  гости и няма потребители и в сайта

Top